Titulní strana

Sekce

Galerie

Den otevřených dveří 2. prosince

Ve středu 2. prosince 2015 se v naší škole koná Den otevřených dveří. Škola bude otevřena všem, kteří mají zájem seznámit se s prací učitelů a dětí přímo v hodinách výuky jednotlivých předmětů, poznat prostory a vybavení školy a hlavně nasát atmosféru a klima školy.

Dveře budou symbolicky otevřeny od 8:00 do 11:45 hodin. Vítáni jsou všichni ti, které naše práce zajímá, tedy rodiče našich současných i budoucích žáků.

 

Všichni jste srdečně zváni.

Těšíme se na Vás!

Škola v přírodě

3. a 5. třída dojely na školu v přírodě v pořádku.

V místě mají nádherné počasí!

Ranní družina – možnost pro všechny žáky 1. stupně

Rada MČ Prahy 4 schválila navýšení provozního příspěvku základním školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na zajištění provozu školní družiny před zahájením výuky (tzv. ranní družiny) pro všechny žáky 1. stupně ZŠ, a to na měsíce říjen – prosinec 2015.

Snahou MČ Praha 4 bylo zajistit bezpečnost dětí a vyjít vstříc pracujícím rodičům.

V případě potřeby tedy mohou před zahájením školní výuky využít ranní družinu i žáci, kteří nejsou do odpolední družiny přihlášeni.

Sebrali jsme 2210 Kg papíru!

Od 7. do 14. října probíhal v naší škole sběr starého papíru. Žáci, učitelé a školní jídelna sebrali přes 2000 Kg papíru určeného k recyklaci.

Výsledky jednotlivých tříd:

6B - 528,6
2A - 286,4
3A - 178,8
4A - 87,8
1A - 85,6
5A - 85,4
7A - 62,9
6A - 36,0
9A - 28,6
8A - 12,0
Celkem - 1392,1

Další subjekty:

škola - 416,1
učitelé - 322,9
jídelna - 79,1
Celkem - 818,1

Celkem se tedy v kontejneru ocitlo 2210,2 Kg!

Naše ornitologická stezka bohatší o tři nové panely

V úterý 6. 10. 2015 byly před ZŠ Křesomyslova představeny 3 nové panely naší ornitologické stezky. Tyto panely byly pořízeny za finanční podpory MČ Praha 4. Obrázky k panelům nakreslili naši žáci už v minulých letech a o prázdninách proběhly další fáze - od sestavení panelů, tisk až po truhlářské práce a připevnění panelů na plot.

Žáci 9.A si připravili krátké povídání o obsahu těchto panelů, vymysleli spoustu aktivit pro mladší spolužáky, a tak se celé dopoledne u panelů povídalo, běhalo, skládalo a jinak soutěžilo. Ani ostatní třídy nezůstaly stranou – osmáci vytvořili pozvánku, sedmáci pekli a šesťáci připravili další soutěže. Na prohlídku panelů přišli i hosté|: Veronika Voldřichová z Ornity, grafik Jan Kubeš a paní Eva Šimková z MČ Praha 4.

Jediným nevítaným hostem byl déšť, který znemožnil, aby celé setkání proběhlo venku, a zahnal děti při plnění některých úkolů do tělocvičny. Přesto se všem dopoledne líbilo.

 

 

Naši průvodci na zámku Berchtold

Tři dny strávili naši průvodci z 8. a 9. ročníku mezi hrady a zámky z celé České republiky. A to ani nemuseli cestovat! Stačilo, když procházeli parkem u zámku Berchtold. Tam se setkali se skvosty české architektury a seznámili s nimi i své mladší spolužáky z 1. stupně a děti z okolních mateřských školek. Prvňáčci přijeli v doprovodu svých patronů z 9. třídy.

Všichni si užili nejen prohlídku zámků, ale na naučné stezce v okolí poznali také zajímavosti zdejšího kraje.

Na prohlídku byli zvědavi i někteří rodiče mladých průvodců, kteří za nimi přijeli, aby viděli a slyšeli, jak si jejich děti s novou rolí poradily. A spokojeni nakonec odjížděli všichni.

Sběr papíru

 

 

Sběr papíru v ZŠ Křesomyslova bude probíhat od středy 7. 10. do středy 14. 10. 2015

 

V rámci sběru budou soutěžit třídy i jednotlivci.

 

• papír je možné přinést vždy ráno před zahájením vyučování, parkoviště před školou, velký kontejner od 7:15 do 7:45

• papír bude zvážen, zapsáno jméno a třída

• po dohodě možno papír odevzdávat i v jiném čase

 

Hlavním manažerem je Mgr. Jan Steinbauer, steinbauerj@zskresomyslova.cz, tel: 604 784 088

Sportovci ZŠ Křesomyslova bojovali na republikovém finále OVOV

Na republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se v letošním roce probojovalo 6 jednotlivců ze ZŠ Křesomyslova.

Bronzovou medaili získal Josef Musil (6.B), který zářil nejenom ve své věkové kategorii, ale ovládl pole 297 závodníků v klikách. Jeho výkon 143 kliků za 2 minuty (s vykloubeným malíčkem!) vyvolal ovace přihlížejících sportovců.

Tereza Budská (9.A) byla celkově 8. a svým výkonem 439 přeskoků přes švihadlo za 2 minuty obsadila v  disciplíně 1.místo (mezi 299 dívkami!) a vytvořila absolutní rekord této disciplíny.

Karla Brůhová (9.A) byla celkové 11., 3. místo obsadila v hodu kriketovým míčkem výkonem 56 metrů..

Charlotte Lulu Semgady (9.A) se umístila na 3. místě v hodu medicinbalem (14,80m).

Naše nejmladší závodnice Ester Víšková (5.A) a Rozálie Seidlová (6.B) se umístily celkově na výborném 10. a 15. místě.

Na rychlém chodu závodu se podílelo i 10 spojek, tedy žáků 4.A až 9.A, kteří běhali s výsledky do kanceláře závodu.

 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 


Třídní schůzky a Valná hromada

Zveme Vás na Valnou hromadu rodičů, učitelů a přátel školy, která se koná ve čtvrtek 17. září 2015 od 17 hodin v dolní tělocvičně ZŠ Křesomyslova. Po jejím skončení budou následovat informativní třídní schůzky.

Těšíme se na Vaši účast, neboť věříme, že máte zájem nejen o prospěch a chování svého dítěte, ale také o dění ve škole. Vaše účast na Valné hromadě je důležitá i z důvodu, že je potřeba znovu zvolit zástupce Školské rady.

Kateřina Tůmová, předsedkyně Rady rodičů a Mgr. Hana Holmanová, ředitelka školy

Fotografování jednotlivců

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme Vás, že v pátek 2. října 2015 od 8 hod. proběhne v naší škole fotografování jednotlivců (případně společné fotografování sourozenců).

Zahájení školního roku

Anglická konverzace s rodilým mluvčím

Zájmové kroužky 2015/2016

Aktualizovaná nabídka zájmových kroužků na školní rok 2015/2016...

Hledat

Kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PRAHA 4 KŘESOMYSLOVA

Křesomyslova 2 Praha 4
TEL.: 261215728-9

číslo účtu školy
622 963 29/0800

číslo účtu školní jídelny
203 30 41/0100

reditelka@zskresomyslova.cz

www.zskresomyslova.cz

Najdete nás na mapy.cz

Aktuální články

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace